Raspberry Pi namnändring

Ändrade namnet på den också… Default heter den raspberrypi men jag vill ha ett mer beskrivande namn för respektive maskin. Ändra till önskat namn i dessa två filer:

  • sudo nano /etc/hosts
  • sudo nano /etc/hostname
Starta om
  • sudo reboot